“Литаври” – “Lytavry”

Розкажіть про це друзям...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

Дорогий друже, соратнику, поціновувачу мистецтва, ми запрошуємо Тебе 22-24 вересня на Міжнародний фестиваль інтеграції слова у сучасному арт-просторі «Lуtavrу», що відбудеться 22 – 24 вересня 2016 року (Чернігів – Ніжин).

Сучасний стан культури і в цілому життя українця вимагає нових способів розвитку і презентації мистецтва і культури. З’являється потреба ознайомлювати із сучасною українською літературою світову спільноту, заявляти про самобутність України на міжнародній арені, демонструвати світові оригінальність українського арт-простору, налагоджувати міжнародні культурно-мистецькі зв’язки задля конструктивної творчої співпраці у регіоні, роблячи акцент на активізації патріотичного виховання молоді. Водночас з’являється потреба доносити світові правдиву інформацію про події на Сході України.

Така культурна політика допоможе відкрити нові можливості для втілення інноваційних проектів, привернути увагу світової спільноти до Чернігівщини як культурного осередку Сіверського краю.

Назва “ Lуtavrу ” найкраще відображає ідею фестивалю. З історії відомо, що литавристи належали до «благородної гільдії», а литаври широко використовувалися у побуті козаків як військовий інструмент, що наводив жах на ворога своїми громовими ударами, сигналізував про мобілізацію.

Міжнародний фестиваль інтеграції слова у сучасному арт-просторі «Lуtavrу» символізує розкриття патріотичного і творчого потенціалу Сіверського краю задля розквіту мистецтва та духовності на Чернігівщині, модернізації й інтеграції культури регіону у сучасний європейський простір.

То ж – ласкаво просимо!

З повагою до Тебе і любов”ю до України –

Організаційний комітет Міжнародного фестивалю інтеграції слова у сучасному арт-просторі «Lуtavrу» від ГО “ЦНІК”

Dear friends, associates, art lovers.

We would like to invite you to the International Festival of integration of literature into modern art space “Lytavry”, which will take place on September 22 – 24, 2016 (Chernihiv – Nizhyn).

The current state of culture and life in general in Ukraine demands new ways of development and presentation of art and culture. There is a need to familiarize world community with modern Ukrainian literature, to assert the identity of Ukraine in the international arena, to show the world the originality of Ukrainian art space, to build international cultural and artistic ties for the benefit of creative constructive cooperation in the region, focusing on revitalizing of patriotic education of youth. Besides, there is a need to inform the world about the true events in Eastern Ukraine.

Such cultural policy will open new opportunities for implementing innovative projects and attract world attention to Chernihiv region as a cultural center of the north of Ukraine, aka Siver land.

The name “Lytavry” (timpani) represents the idea of the festival. History tells us that timpanists belonged to the “noble guild” and timpani were widely used in everyday life of the Cossacks (Ukrainian warriors) as a military tool, which terrified their enemies with thunderous blows, and signaled about mobilization.

International Festival of integration of literature into modern art space “Lytavry”  symbolizes unlocking the patriotic and creativite potential of Siver land for the flourishing of art and spirituality in Chernihiv region, modernization and integration of regional culture into modern European space.

So – welcome!

Respectfully yours, with love to Ukraine,

Organizing Committee of the International Festival of integration of literature into modern art space “Lytavry” of NGO “CMIC”.