Tag Archives: література

Учасники фестивалю “Литаври” (автори, що увійдуть до антології, список узгоджується)

Розкажіть про це друзям...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

1. Абузяров Віктор
2. Антоновскі Іван
3. Багряна Анна
4. Багрянцева Олена
5. Балико Діана
6. Баран Ганна
7. Баран Іван
8. Барбакадзе Ціра
9. Бахтіяр Аслан
10. Бик Олексій
11. Бевц Цветка
12. Бельченко Наталія
13. Бланшо Марко
14. Божок Віктор
15. Ботвінкін Юрій
16. Буразер Діана
17. Бразюнас Владас
18. Ван Сона (Саломе )
19. Винник Тетяна
20. Відмарович Джуро
21. Волкова Броніслава
22. Гадзинський Олександр
23. Гадзинський Ярослав
24. Горобчук Богдан-Олег
25. Грушка-Зих Барбара
26. Гуменюк Борис
27. Дзюба Сергій
28. Дзюба Тетяна
29. Дірліх Бенедикт
30. Дністровий Анатолій
31. Євтушенко Елла
32. Забарний Олександр
33. Зінгер Марлена
34. Іванов Дмитро
35. Інгороква Нато
36. Ірванець Олександр
37. Кірносова Надія
38. Кіяновська Маріанна
39. Кирпа Галина
40. Кичинський Анатолій
41. Короташ Олег
42. Коцарев Олег
43. Конечна Олена
44. Крук Галина
45. Кутлу Мустафа
46. Лазуткін Дмитро
47. Литвинюк Таня-Марія
48. Ліліц Міліца
49. Ломоносов Михайло
50. Лулова Цалова Весела
51. Луцишина Оксана
52. Малігон Ганна
53. Мамчур Дмитро
54. Мельник Віктор
55. Миколаєнко Алла
56. Міщук Катерина
57. Москаленко Дарка
58. Неборак Віктор
59. Нечай (Маленька) Тетяна
60. Ніколаєнко Андрій
61. Няголова Елка
62. Орлов Петро
63. Пантюк Сергій
64. Плиско Оксана
65. Попова Таня
66. Прилуцький Сергій
67. Розумна Оксана
68. Cапон Володимир
69. Сидоренко Тетяна
70. Степаненко Олена
71. Субх Алі
72. Талалай Леонід
73. Татарин Віктор
74. Ткач Михась
75. Трохим Наталія
76. Узунер Букет
77. Христов Димитр
78. Чередниченко Дмитро
79. Череп-Пероганич Тетяна
80. Шкуліпа Анатолій

Партнери і співорганізатори фестивалю “Литаври”:

Розкажіть про це друзям...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

• Під егідою Міністерства молоді та спорту України
• Чернігівська обласна Рада
• Чернігівська ОДА
• Чернігівська міська Рада
• Чернігівська шоу-студія «Ендорфін»
• Готель Придеснянский
• Кафе “ЕI Сад”
• Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка
• Чернігівський Молодіжний Театр
• Ніжинська міська Рада
• Відділ у справах сім’ї та молоді Ніжинської міської ради
• Ніжинське управління культури і туризму
• Ніжинський агротехнічний інститут
• НДУ імені Миколи Гоголя
• Ніжинський академічний український драматичний театр імені М. Коцюбинського
• Одеський театр пісочної анімації «Чарівний пісок»

Програма для учасників (узгоджується)

Розкажіть про це друзям...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

22 вересня 2016 року (м. Чернігів)

12.00 – Поселення у готелі, реєстрація учасників.
13.00-14.00 – Обід.
14.30- 17.00 – Екскурсія Черніговом, виступи в університетах.
17.30- 19.30 – Урочисте відкриття: виступи поетів, музикантів, Шоу-вистава малювання світлом та словом.
20.00 – вечеря.

23 вересня 2016 року (м. Ніжин)

• 8.00 – 9.00 – сніданок.
• 10.00 – Виїзд до Ніжина
• 12.00 – 14.00 – Зустрічі із студентами Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя та відвідини картинної галереї університету.
• 14. 00 – 14. 30 – обід
• 14.30 – 18.00 екскурсія Ніжином, відвідини Музею рідкісної книги, Музею поштової станції.
• 18.00 – 20.00 – Вечір у театрі: виступи поетів, музикантів, Пісочна шоу-вистава поезії. Виставка робіт фотохудожника Ігоря Волосянкіна.
• 20.00 – Вечеря.
• 21.30 – виїзд до Чернігова.

24 вересня 2016 року (Чернігів).

8.00 -9.00 – сніданок.
9.30- 17.30 – екскурсія до Батурина.
18.30- 19.00 – Вистава у Молодіжному театрі «Вечірній мед» (за творчістю К. Москальця) та Поетичний перформанс ( вистава на вірші учасників фестивалю). Презентація альманаху «Lуtavrу».

20.30 – вечеря.

25 вересня 2016 року.

8.00 – сніданок
10.00 – від’їзд учасників.

Program for the participants (will be conformed)

Розкажіть про це друзям...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

September 22, 2016 (Chernihiv)

12.00 – Checking into the hotel, registration of participants.
13.00-14.00 – Lunch.
14.30-17.00 – Tour around Chernihiv, delivering speeches at the universities.
17.30-19.30 – Opening of the festival: performances of poets, musicians, show-performance of drawing with light and word.
20.00 – Dinner.

September 23, 2016 (Nizhyn)

• 8.00-9.00 – Breakfast.
• 10.00 – Departure to Nizhyn
• 12.00-14.00 – Meeting with students of Nizhyn Gogol State University. Visiting art gallery of the University.
• 14. 00-14. 30 – Lunch
• 14.30 – 18.00 – Tour around Nizhyn, visiting the Museum of rare books, Post Station Museum.
• 18.00 – 20.00 – Evening at the theater: performance of poets, musicians, sand-art show with poetry performance. Exhibition of photographer Igor Volosiankin.
• 20.00 – Dinner.
• 21.30 – Departure to Chernihiv hotel.

September 24, 2016 (Chernihiv).

8.00-9.00 – Breakfast.
9.30-17.30 – Tour to Baturyn.
18.30-19.00 – Performance in the Youth Theatre “Vechirnii med” (evening honey) (based on the works of K. Moskalets’) and Poetic performance (based on poetry of the festival participants). Presentation of anthology “Lytavry.”

20.30 – Dinner.

September 25, 2016.

8.00 – Breakfast.
10.00 – Departure of the participants.

Міжнародний фестиваль інтеграції слова у сучасному арт-просторі “Литаври”

Розкажіть про це друзям...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

Дорогий друже, соратнику, поціновувачу мистецтва, ми запрошуємо Тебе 22-24 вересня на Міжнародний фестиваль інтеграції слова у сучасному арт-просторі «Lуtavrу», що відбудеться 22 – 24 вересня 2016 року (Чернігів – Ніжин).

Сучасний стан культури і в цілому життя українця вимагає нових способів розвитку і презентації мистецтва і культури. З’являється потреба ознайомлювати із сучасною українською літературою світову спільноту, заявляти про самобутність України на міжнародній арені, демонструвати світові оригінальність українського арт-простору, налагоджувати міжнародні культурно-мистецькі зв’язки задля конструктивної творчої співпраці у регіоні, роблячи акцент на активізації патріотичного виховання молоді. Водночас з’являється потреба доносити світові правдиву інформацію про події на Сході України.

Така культурна політика допоможе відкрити нові можливості для втілення інноваційних проектів, привернути увагу світової спільноти до Чернігівщини як культурного осередку Сіверського краю.

Назва “ Lуtavrу ” найкраще відображає ідею фестивалю. З історії відомо, що литавристи належали до «благородної гільдії», а литаври широко використовувалися у побуті козаків як військовий інструмент, що наводив жах на ворога своїми громовими ударами, сигналізував про мобілізацію.

Міжнародний фестиваль інтеграції слова у сучасному арт-просторі «Lуtavrу» символізує розкриття патріотичного і творчого потенціалу Сіверського краю задля розквіту мистецтва та духовності на Чернігівщині, модернізації й інтеграції культури регіону у сучасний європейський простір.

То ж — ласкаво просимо!

З повагою до Тебе і любов»ю до України —

Організаційний комітет Міжнародного фестивалю інтеграції слова у сучасному арт-просторі «Lуtavrу» від ГО «ЦНІК»

Dear friends, associates, art lovers.

We would like to invite you to the International Festival of integration of literature into modern art space «Lytavry», which will take place on September 22 – 24, 2016 (Chernihiv — Nizhyn).

The current state of culture and life in general in Ukraine demands new ways of development and presentation of art and culture. There is a need to familiarize world community with modern Ukrainian literature, to assert the identity of Ukraine in the international arena, to show the world the originality of Ukrainian art space, to build international cultural and artistic ties for the benefit of creative constructive cooperation in the region, focusing on revitalizing of patriotic education of youth. Besides, there is a need to inform the world about the true events in Eastern Ukraine.

Such cultural policy will open new opportunities for implementing innovative projects and attract world attention to Chernihiv region as a cultural center of the north of Ukraine, aka Siver land.

The name «Lytavry» (timpani) represents the idea of the festival. History tells us that timpanists belonged to the «noble guild» and timpani were widely used in everyday life of the Cossacks (Ukrainian warriors) as a military tool, which terrified their enemies with thunderous blows, and signaled about mobilization.

International Festival of integration of literature into modern art space «Lytavry»  symbolizes unlocking the patriotic and creativite potential of Siver land for the flourishing of art and spirituality in Chernihiv region, modernization and integration of regional culture into modern European space.

So — welcome!

Respectfully yours, with love to Ukraine,

Organizing Committee of the International Festival of integration of literature into modern art space «Lytavry» of NGO «CMIC».

Поетична акція на підтримку Надії Савченко

Розкажіть про це друзям...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

18 січня 2016 року у Ніжині відбулась поетична акція на підтримку Надії Савченко. Організатор: громадська організаціяЦентр новітніх ініціатив та комунікації”. Місце проведення: Ніжинська центральна бібліотека.7878780

Всесвітня акція на підтримку палестинського поета Ашрафа Файяда

Розкажіть про це друзям...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

Ніжин долучився до Всесвітньої акції на підтримку засудженого в Саудівській Аравії до смертної кари палестинського поета Ашрафа Файяда.

Літературіні читання в Ніжині організували ГО “Центр новітніх ініціатив та комунікації”, яку очолює Тетяна Винник, та Ніжинська центральна бібліотека на чолі з Оленою Якименко.

Більше ви зможете прочитати у статті одного з відомих порталів м.Ніжин